Interaktivni pregled poljoprivrede i poljoprivrednog zemljišta Grada Zagreba

Prikaz podataka vezanih uz poljoprivredu na području Grada Zagreba

Slojevi i podloge

OPG - točkasti
OPG - poligoni
Cesta sira
Vinska cesta
Katastarske čestice
Poljoprivredne regije
Poljop. površina
Pogodnosti
Pedološka karta
Grad Zagreb - granica
Zaštićena područja
Navodnjavanje
Erozija: potencijalna
Erozija: stvarna
Nadmorska visina
Nagibi
Vlasništvo/posjedništvo
DOF

Tlo

OPG


Poljoprivredne regije


Poljoprivredne površine


Pedološka karta - klase pogodnosti


Zaštićena područja


Navodnjavanje


Erozija


Nadmorska visina


Nagib terena


Vlasništvo/posjedništvo


Alati